UTU Forms saavutettavuusseloste

UTU Forms -järjestelmässä on Turun yliopiston lomakkeita. Palautetta järjestelmästä voi lähettää sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen helpdesk@utu.fi.

1. Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Tämä saavutettavuusseloste koskee forms.utu.fi-verkkosivustoa.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

Sivustolla on puutteita värikontrasteissa ja joidenkin elementtien (esim. lomakkeiden valinnat, sivuston päälle aukeavat ikkunat) käyttäminen näppäimistöllä on haastavaa tai muutamassa tapauksessa jopa esteellistä. Lisäksi joissain lomakkeissa on epäloogisia otsikkotasoja. Puutteita korjataan vuoden 2020 aikana.

1.2.2 Sisältö, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske

Lomakkeiden käyttäjät saavat syöttää lomakkeisiin liitetiedostoja. Näiden tiedostojen saavutettavuudesta huolehtiminen on lomakkeen täyttäjän vastuulla. Liitetiedostot eivät yleensä ole tarkoitettu julkisesti saataville.

2. Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

​Seloste on laadittu 21.9.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopiston IT-palvelut.

Saavutettavuus on testattu selaimen Axe-lisäosalla ja käyttämällä sivustoa näppäimistöllä, sekä vertaamalla sivuston sisältöä WCAG 2.1-standardin vaatimuksiin.

3. Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen kirjaamo@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

4. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa